Over mij

Opleidingen

Na mijn opleiding tot arts (2000) specialiseerde ik me tot kinder- en jeugdpsychiater (2005).  Het bio-psycho-sociaal model ligt aan de basis van deze opleiding waarin vooral het ontwikkelingsperspectief bij kinderen en jongeren een belangrijke plaats inneemt. Reeds vroeg werd ik ondergedompeld in verscheidene psychotherapeutische strekkingen: cognitieve gedragstherapie, psychodynamische psychotherapie en systeemtherapie. In 2007 ving ik een postgraduaat in de relatie-, familie- en systeempsychotherapie aan in het Ackerman Institute for the Family (New York, USA). Deze voltooide ik in Context (Leuven) in 2011. Naast het medisch kader beïnvloedt het systemisch reflecteren in belangrijke mate mijn denken en handelen.

Gedreven door ruime interesses en leergierigheid volgde ik nog diverse opleidingen en workshops, oa EMDR deel1&2 (traumaverwerking), psychodrama bij kinderen (puppet kit), verslavingsproblematiek...

Ik integreer al deze denkkaders en methodieken graag in mijn werk met kinderen en jongeren, ouders en gezinnen.Beroepsmatige activiteiten en beroepsverenigingen

Om blijvend op de hoogte te zijn van de nieuwe tendensen binnen het vakgebied neem ik als geaccrediteerd arts regelmatig deel aan navormingsactiviteiten.

Ik ben lid van volgende beroepsverenigingen: Lokale Kwaliteitsgroep (LOK Gent), Vlaamse Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en  Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie. Ik maak deel uit van zowel een intervisiegroep met collega's kinder- en jeugdpsychiater alsook van een intervisiegroep met collega's  systeempsychotherapeuten.Werkervaring

Ik werk graag met zowel kleuters, lagere schoolkinderen als jongeren. Individuele therapie, ouderbegeleiding, gezinstherapie, overleg met school, groepstherapie... kunnen elkaar flexibel afwisselen en/of aanvullen in een hulpverleningstraject.

 

Ik bouwde een ruime ervaring op zowel in de ambulante als in de (semi-)residentiële hulpverlening. Eveneens werkte ik een tijd in Nederland en in de Verenigde Staten. Op vraag geef ik af en toe een lezing of een workshop voor groepen (vb. depressie, hechting).


Naast mijn privé-praktijk in Mariakerke werk ik ook als consultant psychiater. In het Dienstencentrum Viro (Brugge) waar infants, lagere schoolkinderen en adolescenten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking en een autismespectrumstoornis verblijven, kom ik maandelijks langs.Interessegebieden

- Kleuters (>5j), lagere schoolleeftijdkinderen en adolescenten

- Psychiatrische diagnostiek

- Individuele psychotherapie, medicamenteuze behandeling, ouderbegeleiding, gezinstherapie, emdr, schooloverleg, klinische supervisie...Vliegen is een beetje dromen

zonder einde en begin.

Ergens weggaan,

ergens komen

en de droom daar tussenin:

aan de wolken kunnen raken,

dichter bij de sterren zijn

en de wereld kleiner maken.

Klein, klein, kleiner, kleinst….


Dromen is een beetje vliegen, fladderen in het begin

leren stijgen, hoger komen tussen twee gedachten in.

Even aan de wolken raken, even bij de sterren zijn

en de wereld kleiner maken. Klein, klein, kleiner, kleinst…


Leren vliegen,toch weer dalen, zien opnieuw omhoog te komen,

grijpen en het net niet halen, dat is dromen.


Dromen is toch blijven vliegen, weer beginnen bij ‘t begin.

Dromen is een beetje liegen tegen beter weten in.(Vliegen - Dirk Van Esbroeck)