Eerste afspraak


Een eerste afspraak gebeurt steeds op voorschrift van de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog.

De doorverwijsbrief moet de vraag naar een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek vermelden.


Een eerste afspraak is een kennismakingsgesprek waarin we de zorgen en vragen verkennen, bekijken wat nog goed loopt en welke vorm van hulpverlening voor jullie aangewezen is. De vervolghulpverlening kan door mezelf aangeboden worden of u kan doorverwezen worden naar een andere hulpverlener of dienst.


In het een intakegesprek komt het kind of de jongere samen met de ouders. Indien u dit anders wenst, gelieve dit bij aanmelding te bespreken. In het kader van hulpverlening aan een minderjarige is het wettelijk nodig om toestemming te hebben van beide (juridisch bevoegde) ouders en de bekwame jongere zelf. Wanneer dit niet het geval is, gelieve dit bij aanmelding te bespreken.


Dit kennismakingsgesprek neemt al gauw een uur tijd in beslag.


Voor de kostprijs van het intakegesprek: zie 'Tarieven'.


Nadien krijgen zowel u alsook de huisarts en/of verwijzer een verslag toegestuurd.
Wat brengt u mee op een eerste afspraak?

1.  Doorverwijsbrief van de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog. Een voorbeeld doorverwijsbrief kan u hieronder downloaden en openen door op het icoontje in de rechterbovenhoek te klikken.2.  Ingevuld administratief intakeformulier (indien u dit nog niet per e-mail terugstuurde). U kan dit formulier hieronder downloaden en openen door op het icoontje in de rechterbovenhoek te klikken.

 
3.  Verslagen van eventuele vroegere onderzoeken of andere hulpverleners

4.  Identititeitskaart van uw kind. Indien dit niet voorhanden is: een klevertje van het ziekenfonds van uw kind.

5.  Honorarium (cash/mobiel/bancontact)